Sef Departament Topometrie

Locatie: Bucuresti
Raporteaza catre: Directorului de Directie Proiectare – Cercetare
Coordoneaza: angajatii din cadrul dep. Topo

Responsabilitati:

 • Asigura conducerea administrativa a Departamentului.
 • Asigura dimensionarea corecta a Departamentului.
 • Asigura o buna motivare a subordonatilor.
 • Gestioneaza resursele materiale si financiare care sunt alocate Departamentului.
 • Asigura permanenta perfectionare si informare a personalului din subordine.
 • Realizeaza toate activitatile ce-i revin ca Sef de Departament, conform procedurilor privind asigurarea calitatii.
 • Verifica respectarea in cadrul Departamentului a legislatiei, normativelor si standardelor in vigoare, a procedurilor de asigurare a calitatii si a tuturor regulamentelor si normelor interne ale societatii.
 • Asigura realizarea activitatilor de teren asociate proiectelor si asistenta tehnice pe parcursul executiei proiectelor.
 • Acorda sprijin profesional personalului din subordine pe parcursul elaborarii proiectelor, desfasurarii activitatilor de teren si a rezolvarii insarcinarilor ocazionale.
 • Elaboreaza partile scrise si desenate ale proiectului.
 • Realizeaza activitati de proiectare in domeniul planului general, retele de apa si de canalizare, drumuri, in conformitate cu functia fixata de catre Directorul de Directie PROIECTARE – CERCETARE;

Cerinte:

 • Studii tehnice, superioare – Specializarea: Geodezie, Cadastru
 • Experienta de min 5 ani in domeniu
 • Experienta de min 2 ani intr-un rol de conducere
 • Spirit de echipa
 • Capabil de a lucra sub presiune
 • Talent organizatoric in activitatile de elaborare a unor proiecte complexe, cu formatii de proiectare (interne si externe) diferite
 • Interes pentru noutati in domeniu
 • Adaptabilitate in relatiile cu beneficiarii, constructorii si organele de control din afara societatii
 • Spirit critc si obiectivitate in cadrul organismelor de verificare tehnica (CTEp si CTEM).
 • Cunostinte tehnice corespunzatoare specilitatii sale de diploma
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare din specialitatea si domeniul sau de activitate

Oferta:

 • Un mediu de lucru profesionist, proiecte interesante si de anvergura.
 • Activitatea se va desfasura in Bucuresti, dar ocazional vor exista si deplasari in tara.
 • Salariul este negociabil in functie de competente, cunostine si experienta.
 • Alte beneficii: tichete de masa, abonament medical la Regina Maria.

Recommended Posts